Vzhledem k aktuální situaci vyřizujeme objednávky do 2-3 pracovních dnů.

Tlakoměry - měřiče krevního tlaku

SPECIALISTA NA TLAKOMĚRY OD ROKU 2005

V našem e-shopu s tlakoměry najdete kvalitní měřiče krevního tlaku od renomovaných značek OMRON a A&D. Přesnost je zaručena díky klinickým zkouškám podle mezinárodně uznávaného protokolu přesnosti. Za kvalitou našich tlakoměrů si stojíme a proto na většinu z nich poskytujeme prodlouženou záruku 3 až 5 let. V nabídce máme i bezrtuťový tonometr s nafukovacím balónkem pro lékaře a zdravotnický personál. Staňte se i vy jedním z našich spokojených zákazníků. Obchod zaměřený na zdravotní pomůcky provozujeme od roku 2005 a proto se na nás můžete spolehnout. Stejně jako stovky zákazníků, kteří dodnes používají naše osvědčené tlakoměry.

Podmínky zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Václav Cívka, IČ 71477268 se sídlem Strouhalova 2645, 27201 Kladno (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Strouhalova 2645, 27201 Kladno
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 608822283
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování webu/e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním webu/e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování přístupu do administrace systému webu/e-shopu a zabezpečenou komunikaci webu/e-shopu přes protokol HTTPS.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Vytvořením uživatelského účtu nebo odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Informace o COOKIES

Tyto stránky používají cookies, abychom Vás odlišili od jiných uživatelů webových stránek.
Pokud budete pokračovat v prohlížení stránek, souhlasíte s používáním souborů cookies.

Co jsou to Cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení.
Následně, při každé další návštěvě naší stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.

Cookies mají různé funkce

Pamatují si vaše preference a celkově zvyšují uživatelský komfort.
Také mohou zajistit, aby reklamy, které vidíte online, odpovídaly vašim zájmům a preferencím.
Cookies jsou nutné pro uchování stavu těchto stránek v průběhu vaší návštěvy.

Jaké Cookies používáme?

Používáme následující soubory cookies:

 • Nezbytně nutné soubory cookies
  – jedná se o cookies, které jsou potřebné pro provoz našich webových stránek. Patří mezi ně například cookies, které Vám umožní přihlášení se do zabezpečených oblastí našich webových stránek.
 • Analytické/výkonnostní soubory cookies
  – ty nám umožní rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují na našich webových stránkách, když je používají.
  To nám pomáhá zlepšit způsob, kterým fungují naše webové stránky, například tím, že zajistí, aby uživatelé snadno nalezli to, co hledají.
  K těmto účelům využíváme například služeb společnosti Google (Jak Google využívá data, když používáte naše stránky)
 • Funkční soubory cookies
  – jsou používány k tomu, abychom Vás rozeznali, když se vrátíte na naše webové stránky. Diky tomu můžete využívat služeb automatického přihlášení.
 • Cílené cookies
  – tyto cookies sledují návštěvu našich webových stránek, stránek, které jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Použijeme tyto informace, aby naše webové stránky a reklamy na nich zobrazené více odpovídaly Vašim zájmům. Můžeme také sdílet tyto informace s třetími stranami za tímto účelem.

Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb, jako jsou služby pro analýzu webového provozu) mohou také používat cookies.
U těchto cookies se bude pravděpodobně jednat o analytické/výkonnostní soubory cookies nebo cílené cookies.

Nastavení prohlížeče a cookies

Cookies můžete zablokovat pomocí aktivace nastavení na Vašem prohlížeči, který Vám umožňuje odmítnout nastavení všech. Pokud však budete používat nastavení prohlížeče pro zablokování všech cookies (včetně základních cookies), nebudete mít pravděpodobně přístup k části našich stránek (stránek pro přihlášené uživatele).
Pro správné a bezchybné fungování těchto stránek je nutné mít cookies ve vašem prohlížeči zapnuté.

Jak mohu odstranit, nebo zablokovat „cookies“?

V souladu s příslušnými ustanoveními novelizovaného zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích s účinností od 1. ledna 2012, má zákazník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Zákazník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích:

 1. Google Chrome
 2. Internet Explorer
 3. Mozilla Firefox
 4. Safari
 5. Opera

 

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Václav Cívka, IČO: 71477268, Strouhalova 2645, Kladno) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách www.presweb.cz jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Václav Cívka (dále jen Prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- zboží vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Touto registrací uděluje zákazník souhlas se zasíláním obchodních informací na jím uvedenou e-mailovou adresu, tento souhlas může kdykoliv odvolat. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách www.presweb.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

K ceně zboží, jehož doručení zajišťuje přepravce, je připočítána cena dopravy. Při objednávce v minimální hodnotě 5.000,- Kč je poskytována doprava zdarma.

5. Dopravní podmínky a cena za dopravu

Přehled a ceny možných způsobů doručení a plateb:

Způsob doručení

Platba

Dodací doba

Cena

       

DPD

předem – bank. převod

2-3 dny

80,- Kč (soukromá adresa +20,-Kč)

DPD

dobírkou v hotovosti

do 24 hod.

119,- Kč (soukromá adresa +20,-Kč)

Zásilkovna

předem – bank. převod 

2-3 dny

39,- Kč

Zásilkovna

platba při převzetí

do 24 hod.

78,- Kč

Osobní odběr (Praha, Kladno)

předem – bank. převod

dle domluvy

0,- Kč

Osobní odběr je možný po předchozí domluvě prodávajícího a kupujícího a je pouze za účelem vyzvednutí dříve objednaného zboží. Odběr zboží lze uskutečnit na výdejních místech zveřejněných na stránkách internetového obchodu. Osobní odběr není určen k vyzkoušení funkčnosti a vlastností zboží apod. Uvedená dodací doba je orientační a není pro prodávajícího závazná. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad to neprodleně oznámit přepravci. V případě poškození obalu může kupující zásilku odmítnout nebo převzít od přepravce až po zkontrolování jejího obsahu. Faktura (příp. záruční list) jsou přiloženy v označeném balíku. Nejpozději v den expedice oznámí prodávající termín doručení zásilky kupujícímu. V případě, že kupující neobdrží zásilku v tomto termínu, je povinen neprodleně informovat prodávajícího, který mu sdělí detaily o zásilce a poradí s dalším postupem. Nevyzvednutí uložené zásilky (jedná se o zásilku, kdy kupující nebyl zastižen na dodací adrese a tato zásilka byla uložena na příslušné pobočce pošty, depu apod.), kterou přepravce vrátí zpět prodávajícímu, nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, zejména náklady spojené s dopravou objednaného zboží.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo jej nebude možné dodat přepravci do doby uvedené u konkrétního výrobku na internetových stránkách www.presweb.cz , oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

6. Záruka, reklamace, rozpor s kupní smlouvou

V souladu s občanským zákoníkem má zákazník (nepodnikající fyzická osoba) možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě může zákazník na vlastní náklady vrátit již převzaté zboží zpět prodávajícímu, toto zboží musí být kompletní, bez známek užívání a opotřebení a balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství včetně návodů. Je vhodné vrátit zboží v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Zboží lze vrátit osobně na adrese prodejce nebo zaslat zboží prostřednictvím přepravce. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato. Peníze za vrácené zboží a náklady za nejnižší sazbu dopravného v nabídce e-shopu budou zákazníkovi vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník požádá o vrácení peněz formou poštovní poukázky, bude mu z vrácené částky odečten poplatek za uvedenou službu dle aktuálního sazebníku České pošty, s.p. Cena vráceného zboží může být snížena o hodnotu, kterou zboží ztratilo jinak než běžným používáním.

Nelze vrátit zboží, u kterého zákazník porušil hygienický obal (například vybalil filtrační vložku z obalu). V případě výměny oblečení za jinou velikost vrátí zákazník nevyhovující zboží prodávajícímu (způsob vrácení a stav vráceného zboží se řídí stejnými pravidly jako ve výše uvedeném odstavci), prodávající pak na své náklady zašle zákazníkovi požadovanou velikost.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců, nicméně životnost některých produktů resp. komponent může být výrazně kratší (např. baterie).

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Prodejcem vystavený reklamační list musí obsahovat datum prodeje zboží, datum převzetí zboží do reklamace, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na uvedení věci do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.presweb.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetových stránkách www.presweb.cz , nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

V Kladně dne 28.2.2017

Václav Cívka

provozovatel obchodu

Co je klasifikace WHO a protokoly přesnosti měření

V poslední době se často setkáváme s tím, že někteří internetoví prodejci, kteří se specializují spíše na výpočetní techniku než zdravotnické přístroje, uvádějí v popisu prodávaných tlakoměrů, že splňují certifikaci WHO, tedy Světové zdravotnické organizace a tudíž jsou přesné. To je však mylný a zavádějící údaj, protože WHO tlakoměry jednotlivých výrobců netestuje a nevystavuje žádný protokol o jejich přesnosti. Jak si tedy zákazník má takové informace přeložit? Správně je to tak, že většina domácích tlakoměrů má vedle displeje barevné sloupečky v barvách semaforu (detail můžete vidět na fotografii pod článkem) a po každém měření se u jedné barvy objeví znak, který podle klasifikace WHO ukáže, zda je naměřený krevní tlak v pořádku (zelená barva - systolický tlak do 140, diastolický do 90), zvýšený (oranžová barva - do 180/110), nebo se již jedná o závažnou hypertenzi (červená barva - nad 180/110). Pokud hodnoty systolického a diastolického TK spadají do různých kategorií, platí vždy ta vyšší z nich. V zásadě tak tato stupnice zjednodušuje výsledek měření a člověk hned vidí, jestli jsou naměřené hodnoty v pořádku či nikoliv.

Při výběru správného (rozumějte přesného) tlakoměru by si však zákazník měl všímat zejména toho, jestli měřič tlaku prošel klinickým testováním a splňuje některý z protokolů přesnosti (ESH, BHS nebo AAMI). Tyto údaje shromažďuje mezinárodní expertní komise dabl® Educational Trust složená z doktorů a profesorů a pokud je tlakoměr uveden v jejím seznamu přístrojů s kladným hodnocením, splňuje tak jeden nebo více z protokolů a je u něj předpoklad, že bude měřit tlak opravdu přesně. V naší nabídce najdete pouze takové tlakoměry, které těmito klinickými zkouškami prošly. Nenajdete u nás desítky různých přístrojů za senzačně nízkou cenu, ale jen takové měřiče, které jsou lékařsky ověřené a naši zákazníci se na ně mohou spolehnout.

Tlakoměry Presweb.cz