Vzhledem k aktuální situaci vyřizujeme došlé objednávky do 3 pracovních dnů.

Vysoký krevní tlak - hypertenze

Kdy už mám vysoký tlak?

Vysoký krevní tlak, odborně nazývaný hypertenze, je civilizační nemocí posledních několika let. Někdy se mluví i o tzv. skrytém zabijákovi, protože o vysokém tlaku krve (TK) nemusíte vůbec vědět až do doby, kdy Vás postihne nějaká komplikace, v horším případě například cévní mozková příhoda. Statistiky uvádějí, že až čtvrtina úmrtí u lidí nad 40 let je přímo nebo nepřímo způsobena vysokým krevním tlakem.

O vyšším krevním tlaku mluvíme v případě, že naměřená hodnota je vyšší než 140/90 mm Hg. Zde je tabulka s přesnějším rozdělením:

Stupně hypertenze

 

Systolický (mm Hg)

Diastolický (mm Hg)

Ideální hodnota

120

80

Normotenze

do 140

do 90

Mírná hypertenze

140 – 179

90 – 104

Středně těžká hypertenze

180 – 199

105 – 114

Těžká hypertenze

200 a více

115 a více

K měření krevního tlaku doporučujeme výhradně certifikované tlakoměry, které byly testovány na přesnost podle některého ze tří jediných uznávaných protokolů přesnosti měření - amerického AAMI, britského BHS nebo evropského ESH a jsou doporučovány mezinárodní expertní komisí pro měření krevního tlaku. Tyto tlakoměry můžete zakoupit ZDE.

Příčiny hypertenze

Příčiny vysokého TK mohou být buď primární – jsou způsobeny vnějšími faktory a patří sem dědičnost, kouření, nadměrná spotřeba alkoholu, nezdravá výživa s velkým přísunem soli, stres, obezita a nedostatek pohybu. Tyto příčiny jsou hlavním problémem u cca 95% hypertoniků.

Mezi sekundární příčiny řadíme jiné choroby, které vysoký TK způsobují resp. ten je jakýmsi doprovodným jevem. Patří sem cukrovka, onemocnění ledvin, štítné žlázy, onemocnění srdce nebo zúžení tepen (ateroskleróza) a také těhotenství, během něhož dochází ke zvýšení TK, po porodu se však většinou vrátí do původních hodnot.

Co mohu udělat pro snížení krevního tlaku?

Především dodržovat zdravý životní styl, tzn. pravidelně cvičit, snížit přísun alkoholu, soli a pokrmů s vysokým obsahem nasycených tuků a v neposlední řadě nekouřit a omezit stres. Významný faktorem je tělesná váha, některé odborné zdroje uvádějí, že zhubnutí o 10% Vám významně sníží krevní tlak. Z potravinových doplňků můžeme doporučit např. česnek. Samozřejmostí je pravidelné měření krevního tlaku a kontroly u Vašeho lékaře, se kterým byste měli Váš stav konzultovat, neboť u některých případů je nezbytné zahájit farmakologickou léčbu.